Op 9 september 2020 is er een raadsbesluit genomen voor de Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2020. Deze is voor woningeigenaren om stappen te zetten om hun woning voor te bereiden op de komende energietransitie.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten die direct verbonden zijn met het aardgasvrij maken van een woning in Den Haag, zoals koken of verwarmen op schone energie.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • een woningeigenaar, mits deze geen aanspraak kan maken op subsidie vanuit de landelijke SAH regeling voor verhuurders;
  • een VvE, waarbij meer dan 50% van de appartementen een woonfunctie heeft en waarbij alle afzonderlijke appartementen aardgasvrij worden.


Lees meer hierover op de site van de Gemeente Den Haag.

Aanbevolen artikelen