In de zomer en herfst van 2023 is er een onderzoek gedaan naar alternatieve energievoorziening in Mariahoeve. Dit project is tot stand gekomen via het CLLD (Community Led Local Development) en gefinancierd door de Europese Unie. Het onderzoek is uitgevoerd door Escom, een bedrijf dat onderzoek doet en oplossingen biedt voor financieel haalbare duurzame energie.

Escom energievoorziening
Escom energievoorzieningsmogelijkheden, hybride en met WKO (warmte koude opslag)

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om gebouweigenaren en bewoners een alternatief te tonen voor het beoogde gemeentelijk warmtenet, zodat zij (zo mogelijk) onafhankelijk worden van een grote energieleverancier met hoge gekoppelde gasprijs.

In december is het eindrapport gepresenteerd. De mogelijkheden zijn onderzocht en gevonden om de afhankelijkheid van een toekomstig openbaar warmtenet te verkleinen. Het bevorderen van de individuele capaciteit voor energievoorziening bij enkele representatieve gebouwen in de wijk maakte ook deel uit van het onderzoek. Daarvoor zijn er 4 gebouwen geselecteerd die apart zijn onderzocht. Dit betreft de gebouwen:

  1. Kornalijnhorst,
  2. Smaragdhorst,
  3. Suzannaland
  4. Isabellaland- (Cardia de Landscheiding)

Die gebouwen zijn redelijk representatief voor de wijk (clusters van hoge flats en lage flats, die ook elders in de wijk staan met mogelijk ruimte rondom voor WKO {Warmte Koude Opslag}). Het vierde ondrzoek was bij Cardia De Landscheiding, een gebouw met een maatschappelijke functie.

Escom onderzoek wijkaanpak
Deel uit presentatie Escom over wijkaanpak, in kaart brengen gasleidingen, warmtenet en energievraag.

Scenario’s en uitkomst

Er zijn per gebouw drie scenario’s onderzocht vanaf de huidige situatie met alleen vernieuwing van de CV ketels, hybridesysteem (niet volledig van het gas) en all-electric (gasloos) met een Warmte Koude Opslag. De twee laatste scenario’s zijn het meest aantrekkelijk en daar kan veel geld mee bespaard worden, ondanks de investeringen die er nodig zijn. Voor die investeringen zijn er subsidiemogelijkheden. Maar het gaat om belangrijke beslissingen en dit heeft een grote invloed op het te voeren beleid van de VvE’s. Deze hebben tijd nodig om dit voor te bereiden om keuzes te maken en te bespreken in de Algemene Leden Vergaderingen.

VvE café presentatie onderzoeken

De betrokken VvE’s in het onderzoek zijn al geïnformeerd. Maar zoals eerder gezegd is er tijd nodig om alle resultaten op zich in te laten werken. Om de leden van de Verenigingen van Eigenaars (nogmaals) te informeren zal de gemeente Den Haag een VvE-café organiseren in januari of februari 2024 waar de onderzoekers van Escom een presentatie zullen geven en vragen beantwoorden.

Download eindverslag en presentatie rapport

Het eindverslag en de presentatie met de uitkomsten kunnen gedownload worden. Ze zijn te vinden op de pagina Publicaties, maar je kunt ze hieronder ook downloaden:

  1. Eindverslag Alternatieve Energievoorziening(en) in Mariahoeve
  2. Presentatie Escom Uitkomst Onderzoek Alternatieve Energievoorziening(en) in Mariahoeve

Aanbevolen artikelen