De energiecoöperatie De Groene Smaragd is in oktober 2023 officieel opgericht. Wat is een energiecoöperatie, waarom is daar behoefte aan en waarom is de sociale energiecoöperatie De Groene Smaragd opgericht in Mariahoeve? Daarover lees je hieronder meer.

Wat is een energiecoöperatie

Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met duurzame, lokale stroom en/of warmte. Dat kan zijn door gezamenlijk te investeren in de opwekking van zon- of windstroom. Wanneer je bijvoorbeeld geen eigen dak hebt of er geen zonnepanelen op je dak passen, biedt de coöperatie de mogelijkheid om lid te worden en mee te delen in de opbrengst. De leden bepalen of en hoe er wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Zo help je actief mee om jouw omgeving te verduurzamen en de energietransitie.

Waarom een energiecoöperatie in Mariahoeve

Mariahoeve is een wijk waar de bewoners in principe voor 2030 moeten worden losgekoppeld van het aardgas. Dit omdat de infrastructuur van de gasleidingen is verouderd en voor 2028 aan vervanging toe is. Het beleid van de gemeente Den Haag was er tot december 2023 op gericht gericht om Mariahoeve aan te sluiten op een warmtenet. Op 6 december 2023 heeft de gemeente Den Haag bekend gemaakt dat de warmtenetten waarmee ongeveer een kwart van de Haagse huizen duurzaam verwarmd zou moeten gaan worden er voorlopig niet komen. Wat het dan wel moet gaan worden is nog niet bekend. Al blijft de voorkeur van de gemeente voor bijvoorbeeld Mariahoeve nog altijd uitgaan naar een warmtenet. Dus de vraag blijft of wat er bedacht wordt aansluit op de wensen van de bewoners, want warmtenetten zijn een duur alternatief voor gas en met een monopoliepositie van de leverancier. Je kan niet kiezen, je bent aangesloten of niet.

De sociale energiecoöperatie De Groene Smaragd is opgericht om te voorkomen dat de bewoners niet kunnen kiezen en voor een voldongen (duur) feit staan. Bij De Groene Smaragd bepalen de leden zelf welke energiebronnen gebruikt worden en hoe de winst wordt ingezet om de eigen leefomgeving te verbeteren. In plaats van het wegvloeien van gelden naar energieleveranciers blijven die gelden behouden voor de wijk en de leden. Het geld wordt gebruikt voor een eerlijke verdeling en mensen daar te helpen waar nodig is. De Groene Smaragd maakt het ook mogelijk dat iedereen gebruik maakt van duurzame energie. Er worden bijvoorbeeld daken gebruikt om zonnepanelen op te installeren. Iedereen die lid is kan profiteren met of zonder dak. VVE’s zouden ervoor kunnen kiezen het dakterras ter beschikking te stellen, daar geeft de provincie subsidie voor, waardoor een VVE geheel wordt ontzorgd. Het subsidiebedrag zouden ze zelfs kunnen investeren in de coöperatie tegen een behoorlijke rente.

De voordelen op een rijtje:

  • Overgang van grijze naar groene energie
  • Zelfvoorzienendheid in de wijk
  • Duurzame energie tegen een fatsoenlijke prijs
  • Minder vermogende leden worden geholpen daar waar nodig is.
  • De winst wordt lokaal geïnvesteerd in lokale projecten
  • Ontzorging door de collectieve aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen
  • Democratisch georganiseerd, iedereen kan meedoen en iedereen telt mee

Waarom meedoen

De energietransitie gebeurt bij de mensen thuis, achter de voordeur. De energiecoöperatie De Groene Smaragd is een collectief van bewoners en vormt een partij aan tafel voor de gemeente en marktpartijen. Zo wordt voorkomen dat over plannen wordt besloten en bewoners voor voldongen feiten worden gesteld. De energiecoöperatie is een partij waar de gemeente en energieleveranciers niet omheen kunnen.

Ik wil meer weten