Nu de energiecoöperatie in oktober 2023 officieel is opgericht, wordt de site aangepast. Dit zal in fasen in oktober en november 2023 plaatsvinden. Deze pagina is nu zoals dat heet ‘onder constructie’. De informatie hieronder is de algemene informatie over de energiecoöperatie en de voorgeschiedenis van de oprichting van de energiecoöperatie De Groene Smaragd. Dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast.

Wil je niet wachten en ondertussen meer weten? Mail naar De Groene Smaragd en wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Wat is een energiecoöperatie

Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met duurzame, lokale stroom en/of warmte. Dat kan zijn door gezamenlijk te investeren in de opwekking van zon- of windstroom. Wanneer je bijvoorbeeld geen eigen dak hebt of er geen zonnepanelen op je dak passen, biedt de coöperatie de mogelijkheid om lid te worden en mee te delen in de opbrengst. De leden bepalen of en hoe er wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Zo help je actief mee om jouw omgeving te verduurzamen en de energietransitie.

Waarom een energiecoöperatie in Mariahoeve

Mariahoeve is een wijk waar de bewoners in principe voor 2030 moeten worden losgekoppeld van het aardgas. Dit omdat de infrastructuur van de gasleidingen is verouderd en voor 2028 aan vervanging toe is. Het beleid van de gemeente Den Haag is erop gericht om Mariahoeve aan te sluiten op een warmtenet. De vraag is of dit inderdaad aansluit op de wensen van de bewoners, wel is dit duurder alternatief met een monopoliepositie van de leverancier. Je kan niet kiezen, je bent aangesloten of niet.

Bij een energiecoöperatie bepalen de leden zelf welke energiebronnen gebruikt worden en hoe de winst wordt ingezet om de eigen leefomgeving te verbeteren. In plaats van het wegvloeien van gelden naar energieleveranciers blijven die gelden behouden voor de wijk. Het geld kan gebruikt worden voor een eerlijke verdeling en mensen daar te helpen waar nodig is. De energiecooperatie maakt het ook mogelijk dat iedereen gebruik maakt van duurzame energie. Er worden bijvoorbeeld daken gebruikt om zonnepanelen op te installeren. Iedereen die lid is kan profiteren met of zonder dak. VVE’s zouden ervoor kunnen kiezen het dakterras ter beschikking te stellen, daar geeft de provincie subsidie voor, waardoor een VVE geheel wordt ontzorgd. Het subsidiebedrag zouden ze zelfs kunnen investeren in de coöperatie tegen een behoorlijke rente.

De voordelen op een rijtje:

  • • Overgang van grijze naar groene energie
  • • Zelfvoorzienendheid in de wijk
  • • Duurzame energie tegen een fatsoenlijke prijs
  • • De winst wordt lokaal geinvesteerd in lokale projecten
  • • Ontzorging door de collectieve aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen
  • • Democratisch georganiseerd, iedereen kan meedoen en iedereen telt mee

Waarom meedoen

De energietransitie gebeurt bij de mensen thuis, achter de voordeur. Een energiecoöperatie is een collectief van bewoners en vormt een partij aan tafel voor de gemeente en marktpartijen. Zo wordt voorkomen dat over plannen wordt besloten en bewoners voor voldongen feiten worden gesteld. De energiecoöperatie is een partij waar de gemeente en energieleveranciers niet omheen kunnen.

Ik wil meer weten

Wil je meer weten of wil je meedoen? Neem contact op met De Groene Smaragd en stuur een mail naar ln.dg1701310159arams1701310159eneor1701310159g@ofn1701310159i1701310159 en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.