De Lente-akkoord partijen zijn verheugd over het besluit om de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen en airco’s op 1 april 2021 in te laten gaan. De rekentool voor de nieuwe eisen is pas sinds half november beschikbaar. Daardoor was het voor de sector niet mogelijk om al per 1 januari 2021 adequaat te reageren op de nieuwe wetgeving.

warmtepomp ratjetoe

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Eerder was aangekondigd dat deze eisen op 1 januari 2021 inwerking zouden treden, tegelijk met de BENG-eisen. Om de bouw- en installatiesector tijd te geven te voldoen aan deze nieuwe geluidseisen, is de inwerkingtreding hiervan nu vastgesteld op 1 april 2021.

ingepakte warmtepomp

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 inwerking te laten treden per koninklijk besluit. De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die gelijktijdig inwerking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding.         

Rekentool
Met de sinds half november beschikbare rekentool zijn warmtepompleveranciers nu aan het doorrekenen of hun warmtepompen aan de eis voldoen. Vervolgens moeten projectontwikkelaars en bouwbedrijven in veel gevallen aanvullend de juiste omkastingen en andere akoestische maatregelen erbij zoeken en in het plan inpassen. Het indienen van plannen met luchtwarmtepomp-units in de tuin of op het dak kan daardoor vertraging oplopen. Rekentool geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking                           

Download ‘Rekentool geluid warmtepompen en airco’s’

Aanbevolen artikelen