Gemeente Den Haag   
 Nieuwsbrief Energietransitie Mariahoeve
17 maart 2021
In dit nummer:
– Stand van zaken Transitievisie Warmte en het Wijkenergieplan
– Kijk op Energie door Petje Af Den Haag
– Wijkcentrum: inductie op het menu
– Advies energiebesparende maatregelen voor VvE’s
– Subsidieregelingen om te verduurzamen
– Online workshop energie besparen
– Energietransitie door de ogen van inwoners uit Mariahoeve
– Duurzaamheid in de wijk
– Duurzame stad Den Haag op Facebook- Collectieve inkoopacties voor ondernemers en inwoners
– Voedselbos in Mariahoeve

Beste koplopers groep,

Ook in 2021 zetten we samen weer mooie stappen om de energietransitie in Mariahoeve verder te brengen. Wij hopen u binnenkort weer live te kunnen spreken en anders online.
In deze nieuwsbrief gaan we als eerste in op de stand van zaken Transitievisie Warmte en het Wijkenergieplan. We gaan ook in op de energiebesparende maatregelen voor VvE’s. Daarnaast besteden we aandacht aan de herziene subsidieregelingen om te verduurzamen. Bovendien komen een aantal leuke acties van studenten en scholieren aan bod. Tot slot passeren collectieve inkoopacties voor zowel ondernemers als inwoners de revue.
Veel leesplezier en graag tot ziens.

Stand van zaken Transitievisie Warmte en het Wijkenergieplan
Als gemeente Den Haag hebben we ervoor gekozen vooraf aan de Transitievisie Warmte een Stedelijk Energieplan (SEP) op te stellen. Het SEP is op 16 december 2020 door de gemeenteraad aangenomen.
Elke gemeente moet vóór eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin geven gemeenten aan wat alternatieve warmtebronnen zijn per wijk. Er wordt een tijdspad gemaakt voor de overgang naar schone energie en op welke wijze we de appartementen en huizen in de toekomst gaan verwarmen.
De afgelopen periode is er zowel ambtelijk als politiek veel aandacht en tijd besteed aan het Stedelijk Energieplan. Dit heeft erin geresulteerd dat in afstemming met wethouder van Tongeren het Wijkenergieplan voor Mariahoeve is geparkeerd. In de komende periode gaan we kijken wat de vervolgstappen zijn. Meer weten? Kijk op:
https://duurzamestad.denhaag.nl/wat-doet-de-gemeente/hetstedelijkenergieplan/

Kijk op Energie

Op 9 maart hebben Adithya, Aloni, Alya en Fatima van de zondagschool Petje Af Den Haag het boekje Kijk op Energie overhandigd aan Nynke Douma en Dokie Claessens in het wijkpark De Horst. In dit boekje staan slimme en leuke tips van kinderen om energie te besparen.
Kijk op Energie is een project van KijkLab. Het handzame boekje is bedoeld om buurtbewoners van Mariahoeve te inspireren om anders om te gaan met energie.
Ook een boekje ontvangen? Stuur een e-mail naar: ln.ga1718993309ahned1718993309@tuoh1718993309esgaa1718993309h1718993309.

cid:image007.jpg@01D7197D.591FED70

Wijkcentrum: inductie op het menu
In februari is de keuken in het wijkcentrum Mariahoeve overgestapt op gasloos koken. Vrijwilligers van onder andere de Lichtpuntjes en Samen aan tafel voor senioren bereiden hun maaltijden inmiddels op inductie. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten komen er kookworkshops inductiekoken voor inwoners van Mariahoeve. Meer informatie bij Mike de Groot, opbouwwerker van het wijkcentrum Mariahoeve. Telefoonnummer: 06-33312893.

Afbeelding met binnen, muur, persoon, keuken

Automatisch gegenereerde beschrijving

Advies energiebesparende maatregelen voor VvE’s
Aan grotere VvE’s biedt de gemeente Den Haag een kosteloos maatwerkadvies. Dit geldt voor appartementen van vóór 1992 en 10 of meer appartementen. Dit advies geeft inzicht in de maatregelen die een VvE kan nemen om het energieverbruik te verlagen. Denk aan onderhoudsplannen, bouwtekeningen, technische mogelijkheden en woonlasten. Het advies bestaat uit een aantal keuzepakketten met daarin de benodigde investeringen. Daarnaast is er een prognose van de besparingen. Tot slot staan in het advies de mogelijkheden van de Nationale Energie-bespaarlening en de verschillende subsidies.
Meer informatie: https://duurzamestad.denhaag.nl/maatwerkadvies-voor-grote-vves/

Afbeelding met boom, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving Meerjarig Duurzaam Onderhoudsplan
Kleine VvE’s (minder dan 10 appartementen) kunnen een Meerjarig Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP) opstellen. De gemeente Den Haag biedt een bijdragen van 700 euro per VvE voor het opstellen van een MDOP. Meer informatie:
http://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/financiele-bijdrage-meerjaren-duurzaam-onderhoudsplan-voor-kleine-vves-aanvragen.htm Energiescan
Individuele woningeigenaren en kleine VvE’s (minder dan 10 appartementen) kunnen een energiescan aanvragen. Deze scan geeft inzicht op welke manieren u energie kunt besparen.
Kijk op: https://www.duurzamestad.denhaag.nl/bespaarenergie/ Informatie en advies over onderhoud en verduurzaming van uw woning en VvE
Neem contact op met het Hou van je Huis-team. Telefoonnummer: (070) 353 99 31 en (070) 353 32 81. Of maak gebruik van het contactformulier op duurzamestad.denhaag.nl:
https://www.duurzamestad.denhaag.nl/contact-met-de-gemeente/

Subsidieregelingen om te verduurzamen

Per 1 januari 2021 is er veel veranderd op het gebied van subsidies om te verduurzamen.
De subsidie voor dak- en vloerisolatie is bijvoorbeeld uitgebreid met gevelisolatie. Dit kan interessant zijn voor de jaren ’60 appartementen in Mariahoeve. Ook is er een uitgebreide subsidie voor groene daken beschikbaar. Nieuw is dat er ook voor kleine daken een subsidie is. Alle beschikbare subsidies staan op: https://duurzamestad.denhaag.nl/subsidies-wonen/

Online workshop energie besparen

Wat zijn slimme maatregelen om energie te besparen? Waar moet ik beginnen? Wilt u meer weten en samen met mede-inwoners uit Den Haag praten over uw energieverbruik? Doe dan mee met de gratis online ‘Energie-bespaar-workshop’ die de gemeente Den Haag organiseert. Voor meer informatie, kijk op: https://duurzamestad.denhaag.nl/online-workshop-energie-besparen/
Energietransitie door de ogen van inwoners uit Mariahoeve
Vier studenten van de Haagse Hogeschool, Joren, Maxine, Quinten en Randy hebben een aantal interviews gehouden onder inwoners, waarbij tegelijkertijd een portrettekening door Marie Louise Furrée werd gemaakt. Bij LOOkatie364 hebben 5 inwoners uit Mariahoeve hun mening gegeven over de thema’s duurzaamheid en energietransitie. Deze verhalen en tekeningen zijn verzameld in een handzaam boekje. Meer informatie bij: Saskia de Vin, community builder in Mariahoeve. E-mail: ln.ga1718993309ahned1718993309@niv.1718993309ed.ai1718993309ksas1718993309.

Duurzaamheid in de wijk
Het wijkinitiatief DNA (Duurzaamheid, Natuur en Architectuur) wil meer weten over de mate waarin woningeigenaren duurzame maatregelen hebben genomen. De werkgroep DNA werkt hierbij samen met de Haagse Hogeschool. De vragenlijst is online in te vullen via https://ap.lc/OcDKl en duurt maximaal 15 minuten. Meer informatie bij Anneloes Groot (zie foto). Telefoonnummer: 06-82956001 of bij het Informatiepunt station Mariahoeve.

Afbeelding met gras, buiten, groen, park

Automatisch gegenereerde beschrijving

Duurzame stad Den Haag op Facebook
Duurzamestad.denhaag.nl is de website van de gemeente Den Haag voor energietransitie en duurzaamheid. Hierop kunt u veel handige informatie, tips, laatste nieuwtjes en verhalen van Haagse inwoners en ondernemers vinden. Met een onlangs gelanceerde eigen pagina op Facebook over duurzaamheid en energietransitie wil de gemeente inwoners van de stad aanspreken op een laagdrempelige manier. Ook inwoners in Mariahoeve en Marlot met een Facebook-account kunnen reageren op berichten of zelf informatie plaatsen.
Doe mee als ondernemer in Mariahoeve en bespaar energie
De gemeente Den Haag helpt ondernemers graag op weg naar een duurzaam bedrijf met een collectieve inkoopactie van de gemeente en iChoosr. Door slimme producten, zoals LED-verlichting, tijdschakelaars en luchtgordijnen te installeren kan een ondernemer in Mariahoeve een rem zetten op onnodige energiekosten. Ondernemers kunnen een gratis energiescan aanvragen via duurzamestad.denhaag.nl. Kijk voor meer informatie op:
https://duurzamestad.denhaag.nl/slim-energie-besparen/

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving Gezamenlijke inkoopactie Winst uit je Woning
De gemeente Den Haag organiseert samen met Winst uit je Woning een inkoopactie voor eengezinswoningen in Den Haag. Inwoners met een koopwoning in Mariahoeve ontvangen binnenkort een brief van de gemeente met meer informatie over dit onderwerp. Denk aan spouwmuurisolatie, vloerisolatie, HR++-glas, zonnepanelen of een hybride warmtepomp. Inschrijven kan tot 30 april 2021. Bel voor meer informatie de helpdesk van Winst uit je Woning. Telefoonnummer: 023-5836926 of mail naar: ln.gn1718993309inowe1718993309jtiut1718993309sniw@1718993309ofni1718993309 of kijk op:
https://duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie/

Wijkblad Mariahoeve: speciale editie over Duurzaamheid
De speciale editie Duurzaamheid van het wijkblad Mariahoeve verschijnt naar verwachting in de eerste week van april. Meer informatie bij Carlos Martinez van Andel, voorzitter wijkberaad Mariahoeve, telefoonnummer: 06-28025301.

Voedselbos in Mariahoeve
Fruitbomen, bessenstruiken en eetbare planten. Ze zijn straks allemaal te vinden in het voedselbos Mariahoeve. Alle bomen en struiken dragen bij aan het ecosysteem en vormen een plek waar inwoners samen kunnen komen en leren van elkaar en de natuur. Het bos aan het Isabellaland wordt naar verwachting deze winter aangelegd.
Meer informatie: http://www.tuinenvanmariahoeve.nl of http://www.duurzaamdenhaag.nl/dit-zijn-we/blog/de-tuinen-van-mariahoeve-verbinden/ De volgende nieuwsbrief energietransitie Mariahoeve verschijnt rond 17 mei 2021.

Met hartelijke groet,
Nynke Douma

Ook namens het kernteam Mariahoeve,
Dokie Claessens
Peter Loonstra
Gert-Jan van der Panne
Jacqueline van der Wijs
Luke Zacharias    
 
 footer 
  

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Aanbevolen artikelen