VvE’s krijgen steeds meer te maken met energie en duurzaamheid. VvE’s hebben daarom steeds vaker behoefte aan juridische bijstand op dit gebied. De advocaten hebben dit gat in de markt ontdekt en er zijn kantoren die zich specialiseren in het energierecht als vast onderdeel van hun dienstverlening. Helaas broodnodig, want er is expertise nodig om de complexe regelgeving ten aanzien van energie inzichtelijk te maken voor VvE’s. Processen in energie gerelateerde geschillen zijn geen uitzondering meer.

Het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei en de Warmtevisie jagen de snelle ontwikkelingen op energieterrein verder op. De komende jaren zal deze trend door zetten. In 2050 ‘moet’ de gebouwde omgeving (woongebouwen en utiliteitsgebouwen) energieneutraal zijn. Daarvoor is een energietransitie noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet en het tempo zal worden opgevoerd. De Warmtevisie, de Warmtewet en de EED-Richtlijn zijn concrete voorbeelden van beleid en regelgeving ter uitvoering van de energiedoelstellingen. Verder is een voorziening voor VvE’s gerealiseerd om geldleningen aan te gaan voor verduurzaming van het appartementencomplex en zal ook de wet op dit punt worden aangepast. Verdere regelgeving en maatregelen zullen zeker volgen.

Het grensgebied tussen het appartementsrecht en het energierecht levert steeds vaker vraagstukken en geschillen op. De rechtspositie van VvE’s ten opzichte van (particuliere) leveranciers, de toepassing van milieubelastingen op VvE’s en verdeling van (stook)kosten zijn voorbeelden van steeds terugkerende onderwerpen van adviesvragen en geschillen waar juridische hulp nodig is.

Gezien de ambitie en de onduidelijkheden zal dit een groeiend vakgebied en dienstverlening worden.

Aanbevolen artikelen