Groene Smaragd – routekaart naar een duurzame toekomst – Stappenplan

WILLEN – KUNNEN – DURVEN – DOEN

Stap 1 Wat willen we? Waar staan we? Programma van aanpak maken.

 1. Hoe ontwikkelen we een gevoel voor verandering in onze wijk? Het wordt een lange reis samen. Willen bewoners invloed hebben op de veranderingen in de wijk?
 2. Hoeveel VvE’n starten? Doen woningcorporaties mee?
 3. Wat is de verdeling tussen private eigenaars en verhuurders?   Hoeveel appartementen per gebouw? Hoe ligt het gebouw op de zon? Is de wijk vergrijsd of juist verjongd?
 4. Een van de focuswijken in Den Haag onder leiding van de gemeente. (Tien Groene Energiewijken)
  1. Wat is er al  gedaan voor gebouwen en bewoners?
  2.  Is er subsidie te krijgen?
 5. Hoe maken we bewoners enthousiast?
  1. Wie zij er nu al enthousiast?
 6. Wie wil er tijd in steken?
  1. Energy Party’s zijn een mooi middel om inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik.
  2. Kleine groepen bewoners praten met elkaar over hun appartement, hun energierekening en mogelijke verbeteringen.
  3. Zijn er enthousiaste ambassadeurs in de wijk?
  4. Gaan we werken met energiecoaches?
  5. Wat doet de gemeente?
  6. Zijn er voorbeeldappartementen waar al energiebesparende maatregelen zijn genomen?
  7. Kunnen bewoners daar gaan kijken op een open dag?

Stap 2 Hoe duurzaam willen we als VvE worden?

 1. Welke maatregelen zijn snel te realiseren?
  1. Welke zijn moeilijker?
  2. Kunnen we de energiemaatregelen betalen uit onze energiebesparing?
  3. Wie schiet dan de aanlegkosten voor?
 2. .Onderzoek gebouwen
  1. Zijn onze daken geschikt voor zonnepanelen of vergroening?
 3. Willen we zonnepanelen?
  1. Zo ja: Hoeveel panelen passen op ons dak?
  2. Wat is de investering en de opbrengst?
  3. Voor wie is de opbrengst?
 4. Onderzoek constructie.
  1. Zijn er tekeningen van een gebouw bij een VvE?
  2. Zijn er constructietekeningen?
  3. Voor een eventueel zonnedak of een groen dak.
 5. Solar Engineers kan gratis een plan en een berekening maken.
  1. Hoeveel panelen?
  2. Wat is de opbrengst?
  3. Wat zijn de kosten?
 6. Inventarisatie van gevels, ramen en daken.
  1. Wat is er al geïsoleerd?
  2. Wat wordt al aangepakt in de MJOP’s?
 7. Energie-scans.
  1. Welke zijn er al?
  2.  Zijn ze in te zien door een/de werkgroep?
 8. Welke soort verwarming wordt gebruikt?
  1. Individuele CV ketels of blokverwarming?
  2. Kunnen we een actie ‘Zet hem op 70’ starten met advies door Energy Guards en met een bijdrage van de gemeente voor onderzoek? (zoals in Vruchtenbuurt en nu in de Vogelwijk).
  3. Is het noodzakelijk om de ketels op 90 graden te zetten?
  4. Kunnen we leven met een iets langzamere opwarming?
  5. Wat zijn de mogelijkheden voor een nog lagere temperatuur verwarming?
  6. Is het aanlokkelijk om een warmtepomp te installeren?
 9. Wat betekent het besluit om de wijk met diepe geothermie te gaan verwarmen?
  1. Wat is hierbij het tijdspad?
  2. Wat zijn de gevolgen van een warmtenet?
  3. In huis en daarbuiten?
 10. Willen we een warmtenet?
  1. Zo ja; een hoog temperatuur (70 graden+) net, of een laag/midden temperatuur(55-70) net?
  2. Van de gemeente? Geothermie of Warmtelinq (Leiding door het midden – fossiele brandstof uit de haven?)
  3. Willen we een eigen systeem? Bv. WKO per gebouw of een gezamenlijk (mini) netwerk?
  4. Willen we een PVT systeem? (photo-voltaic-thermisch; Zonnepanelen die tevens warmte opwekken)
  5. Of een combinatie? (WKO – PVT)
 11. Wat staat er in het MJOP’?
  1. Hoe kan een duurzame ontwikkeling daarin worden opgenomen?
  2. Hoe zit het met de fasering en de kosten?
  3. Wat is de draagkracht?
  4. Zijn er subsidies mogelijk?
  5. Is er een lening mogelijk?
 12. Stap 3 Wie doet wat? Wanneer starten en waarmee? Een ontwerp maken
 13. Goede afspraken met de grotere verhuurder  en de gemeente zijn essentieel. Bottum-up combineren met Top-down. Wie kan ons helpen?
  1. Zijn er al goede voorbeelden? Laten we tussenresultaten samen vieren. Wat betekent het besluit om de wijk met diepe geothermie te gaan verwarmen?
  2. Wat is hierbij het tijdspad?
  3. Wat zijn de gevolgen van een warmtenet? (zie ook stap 2 pt. 10)
  4. In huis en daarbuiten?
 • Stap 4 Realisatie

George H.M.J. Mulders

Aanbevolen artikelen