De energietransitie zal een grote impact op ons leven hebben: koken, verwarmen, douchen of wat je ook maar bedenkt, dat met energie heeft te maken, zal veranderen. Hoe het echter ook mag zijn, de impact van de energietransitie moet voor bewoners van een van de tien Groene Energiewijken, Mariahoeve zo positief mogelijk uitpakken. Wie dat ook vindt, moet dus nu actief worden.

Een  Energie Coöperatie die voor een deel, of voor een hele wijk zal moeten werken, zal er voor moeten zorgen, dat de impact van de energietransitie beperkt blijft. Juist voor een kwetsbare wijk als Mariahoeve is het dus de hoogste tijd. Als Groene Energiewijk moet Mariahoeve van het aardgas af en wel vóór 2030!  Aan deze stap zitten voor- en nadelen: bewoners moeten investeren in nieuwe middelen om gasvrij te leven. Aan de andere kant zorgt de overstap ook voor besparing op de energierekening, zorgt mogelijk voor werkgelegenheid en meer in het algemeen: in ieder geval voor een duurzamere wijk.

Positieve gevolgen energie transitie

Zo min mogelijk last hebben van de negatieve gevolgen en zo veel mogelijk profiteren van de positieve gevolgen van de transitie, dat is het idee. Dat geldt ook voor het werk  dat de overstap misschien gaat opleveren, wanneer we via of in samenwerking met de BuurtLeerWerkPlaats (BLWP) van Duurzaam Den Haag een bedrijf zouden kunnen opzetten waar bewoners bijvoorbeeld opgeleid kunnen worden tot zonnepaneel-monteur of isolatie specialist. Op deze manier levert het installeren van duurzame zonnepanelen groene stroom op, besparing op de energierekening én wellicht werk.

Zonnepanelen

De verduurzaming moet toegankelijk zijn voor iedereen. Zonnepanelen aanschaffen kost nogal wat geld. Daarnaast heb je een geschikt dak nodig om de panelen op te installeren en dat heeft niet iedere (sociale)( huur)woning bewoner. Maar door een collectieve aanschaf van de panelen zou  je al een (deel van een) paneel kunnen huren vanaf €50,-. bijvoorbeeld. Je wekt dan samen groene stroom op, bespaart op je energierekening én zorgt voor een duurzamere wereld voor de generaties na ons. De opgewekte energie kan een besparing van wel €80,- opleveren. De besparingen leveren na verloop van tijd zelfs winst op, winst die vervolgens weer collectief geïnvesteerd kan worden in verdere verduurzaming van de wijk. (zie ook de informatie over zonnepanelen op deze site)

Ook investeren in de wijk?

De Energie Coöperatie wil leden werven die actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor de zonnepanelen op daken van hetzij woningcorporaties of VvE’n en of openbare gebouwen in de wijk. Dat willen we doen door onder andere samen te werken met andere lokale initiatieven die zich ook bezighouden met verduurzaming. Zou jij (bestuurlijk?) willen deelnemen in een Energiecoöperatie, of willen investeren in zonnepanelen, of heb je meer vragen rondom een  collectief plan? Vul dan het contactformulier in op www.degroenesmaragd.nl  of stuur een berichtje naar ln.dg1720964886arams1720964886eneor1720964886ged@o1720964886fni1720964886

Aanbevolen artikelen