De Groene Smaragd is een initiatief van George Mulders. De club is in haar prille bestaan uitgegroeid tot een enthousiast team van drie personen. Hieronder beschrijft George hoe hij betrokken is geraakt bij de energietransitie en welke uitdagingen hij voor zich ziet.

de start

Via deelname in het wijkberaad gedurende een aantal jaren ben ik geïnteresseerd geraakt in Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Betrokken geraakt bij de “koplopers groep” Energie Transitie in Mariahoeve en op die manier heb ik me meer verdiept in wat het betekent dat Mariahoeve een Groene Energiewijk is (één van de tien in de Den Haag). Kennelijk  onder supervisie van de Gemeente, waarvoor dus ook de gemeente het scenario schrijft. Eén scenario (HET voorkeursscenario) Hoezo voorkeur?

deelname energietransitie

Ik neem deel aan Het Warmtenetwerk NL, Warmtegroep Den Haag Actieve bewoners in de energietransitie in de diverse wijken, Energie Samen en HOOM. We meegedaan met de Challenge 2019 (de gemeente had € 500K ter beschikking gesteld voor de 12 meest belovende initiatieven op energiegebied. Helaas niet gehaald, maar we willen dit jaar met een nieuw (aangepast) plan komen.

toekomst

Alles wat ik slechts wil, is dat de mensen er in gaan geloven dat de Energie Transitie niet alleen maar betekent dat je “gasloos” moet worden en dat dat heel veel geld gaat kosten. De crux is dat we MINDER ENERGIE gaan gebruiken en daardoor minder CO2 uitstoten. Dat Mariahoeve tot de eerste 10 wijken behoort, is omdat de gasleidingen vanwege ouderdom vóór 2028 moeten zijn vervangen. Dat betekent óf nieuwe leidingen (NO WAY), dus moet er een alternatief komen. En iedereen die er niet in gelooft, is helaas moeilijk te overtuigen, maar op het moment dat de machines de grond in gaan, breekt de grote paniek uit, maar dan is het wel heel erg laat en ja, dan gaat het geld kosten.

Wij doen een dringend beroep op iedereen die zijn steentje wil bijdragen en invloed wil uitoefenen op wat er in deze wijk staat te gebeuren met de energietransitie. Meld je aan bij onze club. Samen staan we sterk.